Chính sách Bảo Mật của Gia Lai Tech

Chính sách bảo mật của Gia Lai Tech, được cập nhật liên tục. Khi bạn tham gia vào website gialaitech.com là đồng ý chính sách bảo mật này.

Ngày hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 12/09/2023 (cập nhật liên tục)

Phạm Vi Áp Dụng

Chính sách Bảo Mật này áp dụng cho trang web gialaitech.com, do Gia Lai Tech và tác giả Ai Van Tran quản lý.

Thông Tin Cá Nhân Được Thu Thập

Thông Tin Tự Động

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin tự động như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, và các trang đã xem.

Thông Tin Tự Cung Cấp

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi thông qua việc đăng ký tài khoản, điền vào các form, hoặc thông qua các phương tiện khác như email.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân được thu thập có thể được sử dụng để:

  • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi
  • Phân tích sử dụng trang web
  • Quảng bá và tiếp thị
  • Liên lạc và phản hồi

Chia Sẻ và Tiết Lộ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ trong các trường hợp pháp lý cụ thể.

Bảo Mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh như mã hóa dữ liệu để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Sửa Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ sửa đổi nào sẽ được thông báo trên trang web này.

Liên Hệ

Nếu có thắc mắc về Chính sách Bảo Mật này hoặc có những thắc mắc về chúng tôi, xin vui lòng liên hệ email [email protected] hoặc click vào trang liên hệ của chúng để nhận thông tin liên lạc.